Collage Kit

Collage Kit

Collage Kit je dodatak za kolažno kačenje panela na zid.

  • Mogućnost 50 različitih kombinacija;
  • Horizontalna ili vertikalna raspodela;
  • Jednostavan sistem kačenja na zid;
  • Dizajniran za UniPanel Wood.
Category: