Hard Covers

Hard Covers

Hard Covers su korice specijalno kreirane za personalizaciju u uređaju Hard Cover Maker  350.

  • Korice već prekriva tanak sloj lepka koji se aktivira zagrevanjem;
  • Dostupne u 3 varijacije:
    • MONO (za obradu samo prednje strane)
    • DUO (za obradu prednje i zadnje strane)
    • PANORAMA (za obradu cele korice)
  • Hard Covers su dostupne i u formatu A3.
Kategorija:

Opis