V paper

Za najviši kvalitet štampanih prezentacija dokumente odštampajte na Peleman V paper. Ovaj specijalni papir je unapred bigovan blizu ivice što omogućava jednostavno listanje i pisanje po svakom dokumentu, jer papir odmah po otvaranju leži ravno.

  • Dostupan u verziji od 120g i 160g;
  • Dostupan u A4 formatu (portrait i landscape);
  • Pogodan za štampu u svim inkjet i laserskim štampačima;
  • Jednostavno se koriči u svim Peleman uređajima za termalno koričenje;
  • Idealan za: ugovore, prezentacije, kompanijske brošure, ponude.
Kategorija: